តើគួរប្រើប្រាស់ PrEP យ៉ាងដូចម្ដេច?

  • អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ ប្រឹព ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
  • ការលេបឱសថប្រឹព
    • ប្រឹព អាចលេបបានជាមួយ ឬមិនជាមួយចំណីអាហារ
    • ប្រឹព អាចលេបបាន នៅពេលផឹកគ្រឿងស្រវឹង

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច បើខ្ញុំភ្លេចលេបថ្នាំ ១កម្រិតដូស?

ប្រសិនបើអ្នកលេបថ្នាំ PrEP រាល់ថ្ងៃ ហើយអ្នកភ្លេចលេបថ្នាំមួយកម្រិតដូសអ្នកនៅតែមានការការពារដែលមានកម្រិតខ្ពស់។ ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចលេបថ្នាំ១កម្រិតដូស អ្នកគ្រាន់តែលេបភ្លាមនៅពេលដែលអ្នកនឹកឃើញ។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកលេបថ្នាំ PrEP ពេលព្រឹក ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយអ្នកភ្លេចហើយនឹកឃើញនៅម៉ោង ១០យប់ អ្នកអាចលេបភ្លាមហើយបន្តលេបពេលព្រឹកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដូចធម្មតា។ 

តើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះពីការប្រើប្រាស់ PrEP? 

  • ផលប៉ះពាល់មានដូចជា បញ្ហាក្រពះ ពោះវៀន ការវិលមុខធីងធោង ឬរមាស់
  • រោគសញ្ញាទាំងនេះ ជាធម្មតានឹងបាត់ទៅវិញ ក្នុងរយៈពេលពីរ ទៅបីសប្តាហ៍ដំបូង
  • អាចប៉ពាល់ដល់មុខងារតម្រងនោម ដូចនេះ បានជាយើងត្រូវធ្វើតេស្តមុខងារ តម្រងនោម ពីរ-បីដងក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីប្រាកដថា វាមិនបានបញ្ហានោះទេ